Zintegrowany Program Diagnozy i Rozwoju Kompetencji

Zintegrowany Program Diagnozy i Rozwoju Kompetencji

dla rozwoju Mazowsza

Szukasz skutecznych metod doboru szkoleń, trenerów, coachów i mentorów?

Chcesz mierzyć i analizować efektywność stosowanych metod szkoleniowych?

Twoja organizacja potrzebuje szybkiego transferu wiedzy i doświadczenia?

Zapoznaj się z treścią broszury na temat Zintegrowanego Programu Diagnozy i Rozwoju Kompetencji

ZINTEGROWANY PROGRAM DIAGNOZY I ROZWOJU KOMPETENCJI

Celem Zintegrowanego Programu Diagnozy i Rozwoju Kompetencji jest przedstawienie kompleksowej koncepcji oceny potrzeb szkoleniowych w organizacjach przy użyciu różnych
narzędzi:

  • Development Centre
  • Wywiady
  • Badania ankietowe
  • Ocena 360°

wraz z opisem tych narzędzi i rekomendacją w jakiej sytuacji je stosować.

DLA KOGO: SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SZKOLEŃ I HR.

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

  • Wzór programu rozwojowego obejmującego rekomendację konkretnych działań i metod w zależności od zidentyfikowanych luk kompetencyjnych, tj. przykłady działań rozwojowych (szkolenia, coaching, mentoring, inne) pod kątem najczęściej występujących deficytów takich jak: zarządzanie zespołem, komunikacja, asertywność, wprowadzanie zmian, przywództwo;
  • Opis metody doboru wykonawców programów rozwojowych (szkoleniowcy, trenerzy, coachowie, mentorzy) i oceny ich pracy;
  • Opis kryteriów doboru i dopasowania metody rozwojowej potrzebnej do niwelowania danej luki kompetencyjnej. Przygotowanie bazy danych firm szkoleniowych i trenerów wg specjalizacji szkoleniowych;
  • Opis metody nadzoru nad jakością realizowanych poszczególnych programów szkoleniowych, rozwojowych, coachingowych itp. – wzory dokumentów, pomiar postępów szkoleniowych;
  • Opis metody pomiaru i analizy efektywności szkoleń z uwzględnieniem metodologii SEB (narzędzia oparte na ROI, ośrodki oceny, ankiety).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państw.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/