Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego (The Future of Jobs Report 2018) wynika, że coraz silniejsza i coraz szybsza staje się tendencja do przesuwania granicy pomiędzy zadaniami realizowanymi przez ludzi a tymi wykonywanymi przez maszyny, a globalny rynek pracy podlega znaczącym zmianom. W 2018 średnia ilość czasu pracy wykonywanej przez ludzi wynosiła 71% w stosunku do 29% czasu pracy maszyn (badanie wykonane wśród firm 12 różnych branż). W 2022 roku firmy spodziewają się zmiany tych proporcji na 58% do 42%.