Tag: wartości
Blog
Kultura organizacyjna i jej wpływ na wyniki firm (część 1)
Wielu znanych teoretyków zarządzania, a także liczni praktycy będący menedżerami znanych firm, uważają, że kultura organizacyjna ma decydujący wpływ na ich ekonomiczne wyniki oraz zdolność do zdobywania silnej pozycji na rynku. Do licznej grupy firm przypisujących duże znaczenie kulturze organizacyjnej…

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/