Tag: Komunikacja
Blog
Kultura organizacyjna i jej wpływ na wyniki firm (część 1)
Wielu znanych teoretyków zarządzania, a także liczni praktycy będący menedżerami znanych firm, uważają, że kultura organizacyjna ma decydujący wpływ na ich ekonomiczne wyniki oraz zdolność do zdobywania silnej pozycji na rynku. Do licznej grupy firm przypisujących duże znaczenie kulturze organizacyjnej…
Blog
POTENCJAŁ RÓŻNORODNOŚCI i jak go wykorzystać w zespołach
Postrzeganie różnorodności ewoluuje podobnie jak sam zakres różnorodności, który obecnie rozpatrujemy nie tylko ze względu na charakterystyczne i widoczne cechy takie jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne czy stopień sprawności, ale także ze względu na zestaw cech, które nas definiują, a…

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/