Coaching to proces wspomagający rozwój zawodowy, osiąganie ponadstandardowych wyników i zarządzanie karierą Klienta (coachee).

Jest najbardziej skuteczną metodą doskonalenia kompetencji na wyższym poziomie rozwoju zawodowego. Pozwala na odkrywanie unikatowych zasobów coachee oraz prowadzi do konstruktywnych rozwiązań w obszarze zawodowego, jak i osobistego funkcjonowania Klienta.

Coaching realizowany jest poprzez cykl spotkań z coachem.