Aktualności
Blog
Centrum analiz i rozwiązań HR
Cel usługi Opracowanie analiz i rozwiązań z zakresu Zarządzania Ludźmi dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy i opartych na wnioskach z badań i doświadczeń. Efekty prac Realizacja zadań analitycznych ze szczególnym uwzględnieniem analiz płacowych i analiz z zakresu controllingu personalnego Diagnozowanie…
Blog
Wspieranie rozwoju organizacji
Analizy i warsztaty wspierające zarządzanie efektywnością/kontrolingiem HR Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością/kontrolingiem skierowane jest do organizacji i kadry menedżerskiej w celu wsparcia decyzji dotyczących kierunku inwestycji w Kapitał Ludzki i pod tym kątem - oceny efektywności procesów. Analiza wskaźników efektywności…
Blog
Badania pracownicze
Badania pracowników (satysfakcji/opinii/współpracy) opierają się na założeniu, iż postawy zatrudnionych osób wobec wykonywanej pracy, współpracowników oraz organizacji mają bezpośredni wpływ na motywację i identyfikację z firmą. Badanie satysfakcji/opinii pracowników może zostać zrealizowane przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych pozwalających na szybkie, w…
Blog
Scenariusze zarządzania Kapitałem Ludzkim
Scenariusze zmian w podejściu do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie intensywnych zmian Cel: Pomoc firmom w przygotowaniu działów HR i ich działań w okresie intensywnych zmian wymagających podejmowania decyzji o istotnym znaczeniu dla kosztów funkcjonowania firm i rozwoju ich potencjału.…
Blog
Ocena kompetencji on-line
Obiektywne oraz optymalne kosztowo i czasowo. Zbadaj kompetencje, motywację oraz umiejętności kognitywne swoich pracowników i kandydatów. Przyciągnij kandydatów nowoczesną i angażującą formą oceny umiejętności. Skorzystaj z platformy do video interview i interaktywnych zadań. Stwórz obraz kompetencji i motywacji zespołów. Wykorzystaj…
Blog
Diagnoza efektywności Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Celem Diagnozy efektywności Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest dokonanie przeglądu stosowanych w firmie systemów, procedur i praktyk, które wspierają realizację strategicznych celów w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy, motywowania i zarządzania wynikami pracy. Realizowane przez zespół Inwenty działania w ramach Diagnozy efektywności…

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/