Aktualności
Blog
Ocena kompetencji on-line
Obiektywne oraz optymalne kosztowo i czasowo. Zbadaj kompetencje, motywację oraz umiejętności kognitywne swoich pracowników i kandydatów. Przyciągnij kandydatów nowoczesną i angażującą formą oceny umiejętności. Skorzystaj z platformy do video interview i interaktywnych zadań. Stwórz obraz kompetencji i motywacji zespołów. Wykorzystaj…
Blog
Profil idealnego kandydata
Narzędzie zintegrowane jest z narzędziami assessment online. Istnieje możliwość stworzenia profilu w odniesieniu do wyników uzyskiwanych w: kwestionariuszu kompetencji i zachowań w pracy shapes kwestionariuszu motywacji views testach umiejętności
Blog
Profile zespołowe
Stanowią narzędzie dla managerów optymalizujące ich pracę z podległymi zespołami w procesach doboru nowych członków zespołu oraz wspierają działania rozwojowe dla zespołu, prowadzone przez trenerów i coachów. Narzędzie zintegrowane jest z narzędziami assessment online. Istnieje możliwość stworzenia profilu zespołu z…
Blog
vidAssess
Video Interview może skrócić czas trwania procesu rekrutacyjnego o 90%! vidAssess to platforma, umożliwiająca zarówno zdalne przeprowadzenie procesu rekrutacji, jak i zrealizowanie kompletnego Assessment Centre online. Dzięki swoim funkcjonalnościom vidAssess umożliwia kompleksową i wielostronną ocenę Kandydata/Uczestnika, zoptymalizowaną pod względem czasowym…
Blog
Zgamifikowane narzędzia
Narzędzia mogą być wykorzystywane oddzielnie, jak i wspólnie z innymi testami oraz kwestionariuszami. motionChallenge – bada umiejętność planowania gridChallenge – bada wykonawczą funkcję uwagi (niezbędną do dobrego planowania i podejmowania decyzji, zauważania i poprawiania błędów, efektywnego działania w nowych i…
Blog
Testy i kwestionariusze
. Żadne inne narzędzia nie zapewniają takiej wygody w podejmowaniu decyzji personalnych, przy równie niskich nakładach finansowych, przeznaczonego na nie czasu i wysiłku. Proponujemy zaawansowane narzędzia online, które w pełni wykorzystują współczesne możliwości internetowych aplikacji. We wszystkich testach zastosowano powszechnie…

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/