Dziś wszyscy zarządzający biznesem a w szczególności działami personalnymi jesteśmy przekonani, że różnorodność ma znaczenie i w sposób bezpośredni i pośredni przekład się na wyniki finansowe firmy.