Pomiar Efektywności Szkoleń

Pomiar Efektywności Szkoleń

dla rozwoju Mazowsza

Myślisz o wprowadzeniu standaryzacji procesów szkoleniowych i rozwojowych w Twojej firmie?

Chcesz zmierzyć biznesową efektywność programów szkoleniowych?

Twoja organizacja potrzebuje szybkiego transferu wiedzy i doświadczenia?

Zapoznaj się z treścią broszury na temat narzędzia do pomiaru efektywności szkoleń

POMIAR EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń zgodne z modelem SEB oparte na dwóch fundamentalnych w zarządzaniu szkoleniami modelach:

 • 4 poziomy efektywności wg modelu Donalda Kirkpatricka;
 • 10 etapów efektywnego projektu szkoleniowo-rozwojowego wg Leslie Rae.

Narzędzie objęte licencją użytkowania:

 • Zawiera pełen opis wszystkich procesówrealizacji projektu szkoleniowo-rozwojowego;
 • Definiuje podział ról, jakie w całości tych działań odgrywają poszczególni partnerzy procesu szkolenia (przez Leslie Rae nazywani też interesariuszami zgodnie z Modelem Kwintetu Szkoleniowego);
 • Zawiera pełen opis wszystkich działań ewaluacyjnych, mierzących efektywność biznesową projektu szkoleniowo-rozwojowego, na wszystkich poziomach modelu Donalda Kirkpatricka;
 • Zawiera szablony wszystkich cząstkowych formatek do oceny efektów na poszczególnych poziomach modelu Donalda Kirkpatricka;
 • Zawiera wizualizację całego procesu w formie „flowchart”;
 • Stanowi podstawę i punkt odniesienia do budowy własnej procedury szkoleniowej lub firmowego standardu realizacji szkoleń, nastawionych jednoznacznie na korzyści biznesowe;
 • Jest proste i czytelne, łatwe we wdrażaniu i modyfikacji – nie wymagające od użytkownika specjalistycznych kompetencji;
 • Jest uniwersalne i elastyczne – wysoka elastyczność narzędzia ma pozwalać na dopasowanie rozwiązania do własnej sytuacji i potrzeb, z zachowaniem głównej korzyści, jaką daje metodyka stosowania Modelu SEB.

Licencja na narzędzie umożliwia:

 • Zaprojektowanie oceny efektywności szkoleń realizowanych dla Klienta;
 • Przeprowadzenie działań ewaluacyjnych dla szkoleń realizowanych dla Klienta;
 • Weryfikację skuteczności systemu ewaluacyjnego funkcjonującego u Klienta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/