Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INWENTA Sp. z o. o.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka kluczowych kwestii odnośnie przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Administratorem danych osobowych, które znajdują się z Bazie Danych Inwenty jest Inwenta Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Filtrowej 75 lok. 17, 02-032 Warszawa.

Skąd mamy Państwa dane?

Istnieje kilka możliwości:

 • zarejestrowali się Państwo w naszej bazie Kandydatów;
 • wysłali Państwo swoje CV na opublikowane przez nas ogłoszenie rekrutacyjne lub bezpośrednio do jednego z naszych konsultantów;
 • mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z Państwem np. podczas szkoleń czy konferencji;
 • Państwa dane zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł (np. LinkedIn, GoldenLine, strony www, artykuły i inne).

Niezależnie od źródła, Państwa dane zostały pozyskane w sposób legalny.

W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane i jakie obowiązują podstawy prawne do ich przetwarzania?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizowania projektów rekrutacyjnych;
 • organizowania różnego rodzaju szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń;
 • realizowania projektów oceny diagnozy kompetencji (badania psychometryczne, sesje Assessment i Development Centre);
 • realizowania projektów ze wsparciem Funduszy UE;
 • zawierania i realizowania umów;
 • wystawiania dokumentów finansowych i księgowych;
 • prowadzenia działań marketingowych.

 

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest:

 • wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie;

 

Czy Państwa dane mogą być udostępnianie?

Tak, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach:

 • przekazanie danych naszym Klientom, w celu realizacji procesu rekrutacji;
 • przekazanie danych podmiotom, które współpracują z nami przy realizacji procesu rekrutacji, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji projektu (ze wszystkimi podmiotami mamy zawarte umowy, które chronią i regulują przetwarzanie Państwa danych przez te podmioty);
 • przekazywania niezbędnej dokumentacji projektów realizowanych ze wsparciem UE jednostkom nadrzędnym i kontrolującym.

 

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Jak długo Państwa dane są przechowywane?

Państwa dane będą w naszej bazie do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Wycofania zgody możecie Państwo dokonać w każdej chwili poprzez indywidualny formularz aktualizacji danych lub wysyłając maila na adres: iod@inwenta.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na jej podstawie przed wycofaniem zgody.

Przypominamy również, że macie Państwo prawo do: wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia praw do ich przetwarzania, do żądania przenoszenia danych do innego administratora oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyznaczyliśmy również inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować drogą elektroniczną poprzez adres iod@inwenta.pl we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Czy udostępnianie Inwencie swoich danych jest obowiązkowe?

Nie, udostępniacie nam Państwo swoje dane dobrowolnie. Jednak niestety skutkiem niepodania swoich danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości uwzględniania Państwa w naszych działaniach (projekty rekrutacyjne, konferencje, szkolenia, warsztaty itp.).

***

Dla Inwenty bezpieczeństwo danych osobowych Kandydatów i Klientów jest priorytetem. Nasze systemy są odpowiednio zabezpieczane i monitorowane, używamy zapór systemowych, a nasi konsultanci stosują się do obowiązujących w naszej firmie procedur i zasad bezpieczeństwa. Robimy wszystko, by przetwarzane przez nas dane były w pełni bezpieczne.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu: iod@inwenta.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.

 

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/