Pokonywanie Barier – szkolenie

Pokonywanie Barier – szkolenie

Szukasz nowoczesnego rozwiązania dla Twojej organizacji w zakresie podnoszenia efektywności i wdrażania zmian?

Twoja organizacja potrzebuje wsparcia w okresie zmiany lub sytuacji kryzysowej?

Twój zespół potrzebuje szybkiego transferu wiedzy i doświadczenia?

Zapoznaj się z treścią broszury na temat szkolenia z zakresu Pokonywania Barier

POKONYWANIE BARIER

Dynamicznie rozwijający się świat biznesu coraz większą uwagę przywiązuje do spojrzenia na wykorzystanie kapitału ludzkiego w organizacji. Ważne staje się zdefiniowanie barier w organizacji, nad zniesieniem których można pracować.
Najczęściej firmy wskazują jako barierę w płynnym działaniu – różnorodność w zespołach, taką jak np. wiek i niepełnosprawność. Są to dziedziny funkcjonowania organizacji stanowiące tzw. obszar wrażliwy.
Nowe regulacje prawne, narzucają również sposoby postępowania w zarządzaniu różnorodnością i znoszeniu barier przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DLA KOGO: SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW
DZIAŁÓW HR.

Pokonywanie barierZagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Co to jest różnorodność w przedsiębiorstwie;
 • Definiowanie barier występujących w firmach;
 • Uzupełnienie praktycznych informacji o niepełnosprawności w kontekście zatrudniania pracowników;
 • Definiowanie najczęściej występujących wyzwań w pokonywaniu barier związanych z otwartością, tolerancją, komunikacją w przypadku pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
 • Dostarczenie informacji o skutecznym przygotowaniu firmy do wdrożenia do pracy osoby z niepełnosprawnością i osoby starszej;

W wyniku ukończenia szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić bariery pojawiające się w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem barier związanych
  z niepełnosprawnością i różnorodnością;
 • Zanalizować pojawiające się ograniczenia ze szczególnym uwzględnieniem barier związanych z niepełnosprawnością i różnorodnością;
 • Zaproponować sposoby rozwiązań najkorzystniejsze dla zespołu ze szczególnym uwzględnieniem barier
 • związanych z niepełnosprawnością i różnorodnością.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państw.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/