Branża HR jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy i podobnie jak cały ten rynek znajduje się w okresie turbulentnych zmian. Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza na nas wszystkich elastyczne podejście nie tylko do biznesu ale i do własnej kariery. O ile jednak o innych branżach sporo się mówi, to pracownicy działów HR stali dotychczas jakby z boku sceny: w większości publikacji i opracowań nt. rynku pracy byli raczej przedmiotem, a nie podmiotem rozważań.