Projekty Outplacement, czyli projekty zwolnień monitorowanych łączą w sobie działania ukierunkowane na zniwelowanie negatywnych skutków derekrutacji, zarówno dla odchodzących pracowników, pracowników pozostających w organizacji, jak i dla pracodawcy.