Wieloźródłowa informacja zwrotna dotycząca umiejętności i funkcjonowania pracowników.

Stwórz bezpieczne środowisko, w którym pracownicy mogą otwarcie dawać sobie feedback odnośnie swojej pracy. Wykorzystaj pozyskane w ten sposób informacje do podnoszenia samoświadomości, tworzenia planów rozwojowych oraz budowania kultury otwartej komunikacji i feedbacku.