Lider na rynku usług interimowych w Polsce

54 % udział w rynku! (Badanie Rynek IM 2018)