Interim Management – szkolenie

Interim Management – szkolenie

Szukasz nowoczesnego rozwiązania dla Twojej organizacji w zakresie podnoszenia efektywności i wdrażania zmian?

Twoja organizacja potrzebuje wsparcia w okresie zmiany lub sytuacji kryzysowej?

Twój zespół potrzebuje szybkiego transferu wiedzy i doświadczenia?

Zapoznaj się z treścią broszury na temat szkolenia z zakresu Interim Management

Interim Management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu działanie wewnątrz organizacji realizowane przez wysokiej klasy eksperta – Interim Managera. Jest on nakierowany na osiągnięcie konkretnych, ustalonych w czasie, rezultatów biznesowych.

Praca Interim Managera opiera się na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku w odniesieniu do zamierzonego efektu, a jej najważniejszym aspektem jest podniesie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIE INTERIM MANAGEMENT:

 • Zarządzanie zmianą;
 • Zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje przez określony czas;
 • Turnaround i restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
 • Zastąpienie nieobecnego menedżera;
 • Wsparcie eksperckie;
 • Doradztwo wraz z wdrożeniem.

DLA KOGO: SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO MENEDŻERÓW, OSÓB PRAGNĄCYCH UGRUNTOWAĆ SWOJĄ WIEDZĘ O INTERIM MANAGEMENT LUB OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH W TYM ZAWODZIE

Zarządzanie zmianą i komunikacja w projektach IM:

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

 • Efektywna komunikacja w projekcie;
 • Komunikacja z zespołem;
 • Komunikatywny Interim Manager;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Komunikowanie zmian pracownikom.

Zarządzanie projektami oraz aspekty prawne i podatkowe projektów IM:

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami IM;
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykami
 • w ramach projektu;
 • Raportowanie projektu;
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową;
 • Zakończenie projektu (komunikacja, wnioski
 • i podsumowanie);
 • Możliwości zatrudnienia a rodzaje umów;
 • Zarządzanie projektami oraz aspekty prawne i podatkowe projektów IM:
 • Kształtowanie treści umów;
 • Konflikt lojalności (czyli odpowiedzialność);
 • Ochrona przed zwolnieniem (zabezpieczenia
 • finansowe, odszkodowanie);
 • Dodatkowe świadczenia;
 • Biznesowy model Interim Management
 • a odpowiedzialność cywilno-karna;
 • Prawo autorskie a projekty IM.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/