Interim Management – nowość w zarzadzaniu wiekiem i firmą

Interim Management – nowość w zarzadzaniu wiekiem i firmą

PRZETESTUJ INTERIM MANAGERA PRZED INNYMI!

Inwenta jako ekspert w zakresie doboru i rekrutacji interim managerów została Partnerem projektu „Interim Management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Interim Managers (SIM) w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest upowszechnienie rozwiązania HR dla biznesu jakim jest interim management, przedłużenie aktywności zawodowej menedżerów 50+, oraz wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach. Dzięki nawiązaniu międzynarodowej współpracy, zapewniamy również wsparcie organizacji wiedzą, doświadczeniem i rozwiązaniami sprawdzonymi na gruncie gospodarek rozwiniętych, ale dostosowanych do warunków polskiego rynku. W ramach projektu prowadzone będą na szeroką skalę badania rynku oraz ogólnopolskie działania promocyjne.

ZATRUDNIJ INTERIM MANAGERA Z DOFINANSOWANIEM

Kto skorzysta w ramach Projektu?

Przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego – mikro, małe, średnie oraz duże, które w ramach projektu będą miały możliwość przetestowania narzędzia jakim jest interim management, skorzystania z wiedzy i doświadczenia Interim Managera w trakcie 6 miesięcznych projektów testujących;

Firmy zatrudniające menedżerów w wieku 50+ – będą miały okazję zapoznać się i wdrożyć narzędzia reakcji dla polityki HR w zakresie zarządzania wiekiem;

Kadra menedżerska z woj. mazowieckiego – menedżerowie, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę w kierunku interim managementu zyskają szansę odbycia szkoleń, wymiany dobrych praktyk oraz realizacji projektów IM ze wsparciem ze strony Shadow Managerów.

Kobiety na stanowiskach menedżerskich – z uwagi na szczególną pozycję kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zostały dla nich przewidziane miejsca w projekcie, tak aby zapewnić równy dostęp do wiedzy i realizowanych praktyk.

 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na: https://interim24.pl/article/show/o-projekcie

Szczegółowych informacji udzialają nasi Konsultanci:

Ewa Szyjkowska: e.szyjkowska@stowarzyszenieim.org, 517 296 176

Magdalena Żuraw: m.zuraw@stowarzyszenieim.org, 509 335 477

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/