Na rynku pracy zachodzą ogromne zmiany, znajdujące odzwierciedlenie w kształtowaniu się na nowo roli HR w firmie. Jeszcze nie tak dawno podstawowym zadaniem działu personalnego była rekrutacja i obsługa bieżących spraw.  Obecnie coraz częściej HR pełni rolę doradcy, bierze udział w posiedzeniach zarządu, ma  wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji. Podczas tegorocznej jubileuszowej  Konferencji LATO HR  dyskutowano o tym, jaką funkcję pełnią obecnie działy HR i jak są oceniane przez prezesów.