Biblioteka zadań AC/DC

Biblioteka zadań AC/DC

Planujesz przeprowadzić projekt AC/DC w Twojej firmie?

Chcesz poszerzyć swoją bibliotekę zadań AC/DC o nowe pozycje?

Potrzebujesz wiedzy eksperckiej przy planowaniu ośrodków oceny?

Zapoznaj się z treścią broszury na temat biblioteką zadań AC/DC

BIBLIOTEKA ZADAŃ AC/DC

 

Assessment/Development Centre to metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników lub kandydatów do pracy. Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację
potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

RODZAJE ZADAŃ

Symulacje grupowe – to dyskusje grupowe z przydzielonymi rolami lub bez, gdzie wszyscy uczestnicy pracują nad tym samym celem, a każda z osób może dodatkowo otrzymać zdefiniowany w przypisanej mu roli cel indywidualny wraz z dodatkowymi informacjami.

Symulacje umożliwiają obserwację m.in. następujących umiejętności:

 • Negocjacyjnych;
 • Naturalnych predyspozycji liderskich;
 • Umiejętności pracy zespołowej i godzenia celów indywidualnych z celami grupowymi;
 • Przyjmowania odpowiedzialności za zadanie;
 • Perswazyjności i umiejętności obrony własnego stanowiska;
 • Komunikatywności.

Symulacje indywidualne – to symulacje, w których uczestnik ma odbyć rozmowę, której temat, cele i czas są ściśle określone w instrukcji; w symulacji uczestniczy odpowiednio przeszkolony i poinstruowany asesor-aktor. Najczęściej stosowanymi symulacjami indywidualnymi są: Rozmowa z pracownikiem, Rozmowa z klientem, Rozmowa problemowa, Prezentacja.

Scenki rozmów indywidualnych mają badać m.in. następujące kompetencje:

 • Umiejętność motywowania;
 • Perswazyjność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność logicznej argumentacji;
 • Zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • Orientację na cel;
 • Umiejętność negocjowania, predyspozycje handlowe.

Symulacje indywidualne typu „case study” i „strategiczne studium przypadku” – to zadania symulacyjne, w których uczestnik ma odbyć analizę sytuacji, a następnie zaprezentować
opracowane przez siebie rozwiązania. W symulacji uczestniczy odpowiednio przeszkolony
i poinstruowany asesor-aktor.

Symulacje tego typu mogą badać m.in. następujące kompetencje:

  • Umiejętność strategicznego myślenia;
  • Umiejętność klarownego prezentowania pomysłów i ich obrony;
  • Umiejętność trafnej analizy;
  • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Nasi Partnerzy

http://www.stowarzyszenieim.org/
http://www.pstd.org.pl/
https://hr24.com.pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/personel-plus/
http://pkpplewiatan.pl
https://www.iim.org.uk/