Pracujemy zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi odnośnie przygotowywania
i prowadzenia AC/DC – Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2015).