Badania naukowe prowadzone w ostatnim półwieczu wykazały, że kwestionariusze oraz testy umiejętności są niezawodnymi predyktorami długotrwałego powodzenia w pracy