Team-Up, czyli profile zespołowe, umożliwiające stworzenie obrazu kompetencji i motywacji zespołów.