Zespół

Zespół Inwenta tworzą konsultanci posiadający bogate doświadczenie w realizacji projektów HR dla polskich i międzynarodowych firm.

Poniżej prezentujemy sylwetki Partnerek - Założycielek Inwenty.

Monika Buchajska-Wróbel, Partner

Monika Buchajska - Wróbel, Partner

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital.

Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Vice Prezesa.  Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.

   
Beata Bukowska, Partner

Beata Bukowska, Partner

Certyfikowany Coach ICC, Coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazję poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. Projektuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Center. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze Interim Management. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).