Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Regulamin UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ INWENTA W CENTRUM DIAGNOZY
I ROZWOJU KOMPETENCJI

1.    Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@inwenta.pl, lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego na nr faxu 22 50 234 70

2.    Cena szkolenia wskazana w kalendarzu szkoleń obejmuje udział
w zajęciach, materiały szkoleniowe, catering, korzystanie z sali szkoleniowej i jej zaplecza dydaktycznego.

3.    Przyjęcie zgłoszenia potwierdza pisemnie pracownik biura Inwenta.

4.    Po zatwierdzeniu terminu szkolenia Inwenta wystawia fakturę pro forma, którą należy zapłacić we wskazanym terminie.

5.    Dokonanie płatności na co najmniej 21 dni przed szkoleniem uprawnia do 15% rabatu.

6.    Opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa
w szkoleniu.

7.    Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Rezygnacja
w terminie krótszym niż 8 dni skutkuje potrąceniem opłaty
w wysokości 50% ceny szkolenia.

8.    Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa za uczestnika.

9.    Inwenta zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku np. zbyt małej liczby uczestników lub w przypadku wyższej konieczności (np. klęsk żywiołowych). W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika, wpłata zostaje zwrócona w całości.

10.    Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę Inwenta do wystawienia faktury VAT/rachunku bez składania podpisu przez zgłaszającego, lub osobę upoważnioną w jego imieniu.

11.    Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez firmę Inwenta

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.