Pierwszy Krok do Pracy

Projekt jest zamknięty, niestety nie przyjmujemy już zgłoszeń udziału w szkoleniach.

 

Pierwszy Krok do Pracy - EFS
Numer konkursu: 4/6.1.1/2009
Projekt "Pierwszy Krok do Pracy" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1, Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Projekt zakończył się w styczniu 2011roku.

 

W ramach projektu zostały przeszkolone 72 osoby niepracujące, z terenu województwa mazowieckiego. Wsparciem były objęte przede wszystkim kobiety oraz osoby po 45 r.ż. 


CEL PROJEKTU


Celem szkoleń było zapoznanie uczestników z wiedzą i umiejętnościami, które zostały tak zaprojektowane, aby wesprzeć ich w obecnej sytuacji pozostawania bez stosunku pracy. Każdy z modułów szkolenia odpowiadał na inne potrzeby uczestników.


• Moduł: Doradztwo Zawodowe
- miał na celu wzrost umiejętności aktywnego i adekwatnego zachowania wobec realiów rynku pracy, oraz rozpoznania własnych zasobów kompetencyjnych w celu skutecznego poszukiwania nowego miejsca zatrudnia;


• Moduł: Szkolenia z Obsługi Komputera - miał na celu wzrost poziomu umiejętności obsługi komputera, jako narzędzia niezbędnego do wykonywania szeregu obowiązków, którego znajomość obsługi znacznie podnosi wartość pracownika na rynku pracy.


• Moduł: Szkolenia Zawodowe - miał na celu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego w zakresie dwóch stanowisk: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE; lub: Specjalista ds. rozliczania projektów UE.


Coaching poszkoleniowy - miał na celu umożliwienie połowie z uczestników odbycie indywidualnych spotkań z konsultantem-doradcą zawodowym w celu analizy przeprowadzonego testu psychometrycznego, zbudowania strategii poszukiwania nowej pracy.


Praktyki zawodowe - Poza dostarczeniem wiedzy i nabyciem nowych kwalifikacji w zawodach pozwalających na skuteczne poszukiwanie nowego zatrudnienia, celem ogólnym projektu było podjęcie zatrudniania przez osoby biorące udział w projekcie.


ZAKRES PROJEKTU


Moduły szkoleń obejmowały:


Moduł: Doradztwo Zawodowe
• Przygotowanie osób zwolnionych do adekwatnego zachowania wobec realiów rynku pracy oraz rozpoznanie własnych zasobów kompetencyjnych;
• Przygotowanie osób zwolnionych do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
• Zapoznanie beneficjentów z metodami prowadzonych na rynku pracy rekrutacji oraz motywowanie do aktywnego wyznaczania celów zawodowych.


Moduł: Szkolenia z Obsługi Komputera
• System Operacyjny Microsoft Windows;
• Internet;
• Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA);
• Generator Wniosków Płatniczych (GWP).


Moduł: Szkolenia Zawodowe
• Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy UE

• Specjalista ds. rozliczania projektów UE


Coaching poszkoleniowy.


Praktyki zawodowe
(3 miesiące praktyk zawodowych dla 20 uczestników ) u pracodawców realizowane w celu nabycia doświadczenia zawodowego i utrwalenia w praktyce zdobytych umiejętności podczas szkoleń.


FINANSOWANIE


Projekt „Pierwszy Krok do Pracy" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1, Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt był finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Udział w nim jest bezpłatny dla uczestników. W ramach projektu zostały także przewidziane dofinansowania dla osób, które opiekują się osobami zależnymi od uczestników.

 

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)