Ocena 360°

Ocena 360°, to narzędzie służące do pomiaru różnych obszarów działania jednostek lub grup w organizacji. Oparta jest na pozyskiwaniu informacji zwrotnych na temat pracownika z wielu źródeł, poprzez ocenę jego kompetencji i jakości pracy nie tylko przez bezpośredniego przełożonego, ale także przez klientów, kolegów na podobnych stanowiskach, współpracowników oraz bezpośrednich podwładnych.

Skonsolidowane dane z różnych grup często porównywane są również z samooceną osoby ocenianej. Ocen dokonuje się przy pomocy specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy, najczęściej recenzując konkretne zachowania z zakresu określonej kompetencji, posługując się różnorodnymi skalami liczbowymi. Oceny są najczęściej anonimowe, a osoba oceniana dostaje wyniki w postaci uśrednionej. Nowatorskim podejściem do metodologii oceny 360° jest przeprowadzanie całego procesu przy pomocy wywiadów pogłębionych. Ocena 360° najczęściej przeprowadzana jest wśród kierowników liniowych oraz kadry zarządzającej.

Ocena 360° ma zastosowanie w:

 • badaniu opinii o pracowniku;
 • procesach kształtowania liderów;
 • ocenie potencjału i monitorowania rozwoju osobistego;
 • budowaniu zespołu;
 • ocenie efektywności szkoleń;
 • planowaniu potrzeb szkoleniowych;
 • planowaniu awansów i kadr rezerwowych.

Realizowane przez zespół Inwenty projekty Oceny 360° obejmują:

 • wyłonienie kompetencji i obszarów badanych tą metodą;
 • dobór i przygotowanie kwestionariuszy;
 • organizację i przeprowadzenie procesu oceny (metodą ankietową, wywiadem lub komputerowo);
 • opracowanie wyników procesu w formie raportów indywidualnych;
 • opracowanie raportu zbiorczego;
 • udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom sesji.

Korzyści ze stosowania Oceny 360° dla Pracodawcy:

 • poprawa jakości pracy;
 • przy stosowaniu cyklicznym można monitorować zmiany w ocenie zachowania pracownika;
 • umożliwienie pracownikom otrzymania informacji z otoczenia;
 • tworzenie profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu;
 • możliwość wykorzystywania wiedzy pochodzącej z Oceny 360o przy ocenie okresowej pracowników;
 • możliwość wykorzystania wiedzy pochodzącej z Oceny 360o przy projektowaniu dostosowanych do potrzeb pracowników projektów szkoleniowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy o dojrzałej kulturze organizacyjnej;
 • poprawa komunikacji między pracownikami;
 • zwiększenie motywacji zespołu.

Korzyści z uczestnictwa w Ocenie 360° dla Pracownika:

 • uzyskanie informacji o postrzeganiu swojej osoby przez otoczenie;
 • wykorzystanie informacji do rozwoju zawodowego i osobistego;
 • możliwość porównania ocen swojego zachowania w różnych obszarach organizacji;
 • poznanie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy;
 • otrzymanie rekomendacji związanych z dalszym rozwojem zawodowym;
 • możliwość poprawienia jakości swojej pracy;
 • poprawa komunikacji pracownika z otoczeniem.

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.