Coaching

Coaching to proces wspomagający rozwój zawodowy, osiąganie ponadstandardowych wyników i zarządzanie karierą Klienta (coachee).

Jest najbardziej skuteczną metodą doskonalenia kompetencji na wyższym poziomie rozwoju zawodowego. Pozwala na odkrywanie unikatowych zasobów coachee oraz prowadzi do konstruktywnych rozwiązań w obszarze zawodowego, jak i osobistego funkcjonowania Klienta.

Coaching realizowany jest poprzez cykl spotkań z coachem.

W trakcie poszczególnych sesji Klient pracuje nad swoimi celami - związanymi z biznesem, rozwojem osobistym, relacjami interpersonalnymi czy umiejętnościami w zależności od rodzaju coachingu.

Coach inicjuje i wspomaga proces introspekcji, dzięki czemu analiza własnych reakcji i emocji, celów i potrzeb Klienta staje się skuteczniejsza i szybciej doprowadza do konstruktywnych rozwiązań i podjęcia działań.

Coach nie narzuca swojej wiedzy, ale poprzez dialog, wspólną analizę doświadczeń oraz formułowanie właściwych pytań sprawia, że Klient sam znajduje odpowiedzi przybliżające go do celu.

Coaching prowadzi do rozwoju potencjału osobistego Klienta, poprzez odkrywanie i wspieranie posiadanych przez niego zasobów (możliwości). Dzięki temu, że coaching jest procesem, uzyskane w jego trakcie efekty są wzmacniane w czasie, a zmiany utrwalane.

Korzyści wynikające z coachingu dla Klienta (coachee):

 • pomaga zrozumieć, na jakim etapie drogi zawodowej się znajduje, gdzie chciałby dojść i czy obrana ścieżka zawiedzie go do celu
 • odkrywa potencjał osoby, pozwalający jej na postęp w pracy oraz na precyzowanie swoich perspektyw osobistych i zawodowych
 • zapewnia efektywność w działaniach i skłania go do brania odpowiedzialności za realizację celów, które przed sobą stawia
 • pozwala na osiągnięcie świadomości swoich celów i wartości, a przez to daje równowagę w życiu i relacjach.

Korzyści wynikające z coachingu dla organizacji:

 • coaching wzmacnia organizację poprzez rozwój jej kluczowych pracowników: menedżerów i liderów
 • podnosi efektywność poszczególnych pracowników, zwiększa ich zaangażowanie i motywację
 • usprawnia pracę zespołową i zmniejsza rotację pracowników
 • prowadzi do ograniczenia kosztów przeznaczanych na treningi czy szkolenia
 • zwiększa świadomość celów i wartości firmy wśród pracowników.

Coaching managerski w czasach wymagającej ekonomii, to rozumienie takiego prowadzenia zespołów, aby utrzymać delikatną równowagę pomiędzy motywowaniem, a egzekwowaniem działań. Ta trudna sztuka staje się dziś koniecznością w świecie biznesu, gdzie sukcesy osiąga się poprzez ludzi i z ludźmi.

To również proces działań na celach, jak i wprowadzanie zachowań odpowiednich dla zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym.

Rola managera w takim momencie nabiera wyjątkowego znaczenia i staje się trudnym wyzwaniem. Często sam manager potrzebuje wsparcia i partnera do rozmowy, który pokaże mu daną sytuację z innej perspektywy.

Proponujemy coaching managerski jako ważny element procesu podnoszenia efektywności organizacji, spójny z zaproponowanym programem treningowym. Prowadzony równolegle z programem treningowym zespołu zapewnia skuteczność realizacji programu i podnosi stopę zwrotu z inwestycji szkoleniowych.

Oferta INWENTY obejmuje:

 • dokonanie profesjonalnej diagnozy kompetencji menedżerskich osoby uczestniczącej w procesie,
 • przygotowanie indywidualnego programu treningu umiejętności zawodowych,
 • zmierzającego do optymalnego wykorzystania potencjału osoby uczestniczącej w programie
 • wkomponowanie programu w projekt rozwoju kompetencji dla całej organizacji
 • przeprowadzenie coachingu on-the- job
 • stworzenie planu dalszego rozwoju coachee.

 

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.