Assessment / Development Centre

UWAGA!!! SPRAWDŹ CZY REALIZUJESZ PROJEKTY AC/DC ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI PROWADZENIA PROJEKTÓW AC/DC


Assessment/Development Centre, to metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników lub kandydatów do pracy. Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

Assessment/Development Centre ma zastosowanie w:

 • rekrutacji i selekcji pracowników;
 • ocenie potencjału zawodowego zasobów ludzkich w organizacji;
 • planowaniu ścieżek karier;
 • badaniu i planowaniu potrzeb szkoleniowych;
 • planowaniu awansów i kadr rezerwowych;
 • budowaniu programów rozwoju talentów;
 • rekrutacji absolwentów.

Realizowane przez zespół Inwenty projekty Assessment/Development Centre obejmują:

 • wyłonienie kompetencji do badania metodą AC/DC;
 • dobór i przygotowanie zadań;
 • szkolenie asesorów (osoby oceniające), będących pracownikami Klienta;
 • organizacja i przeprowadzenie sesji oceniającej według ustalonych standardów;
 • ocena poziomu kompetencji uczestników w oparciu o dyskusję asesorów;
 • opracowanie wyników sesji w formie raportów indywidualnych i zbiorczych;
 • udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom sesji.

Nasza usługa obejmuje również opracowanie narzędzi typu AC/DC do wykorzystania przez organizację Klienta w oparciu o jej własne zasoby. Oferujemy przygotowanie asesorów oraz przeszkolenie ich w zakresie oceny.

Korzyści ze stosowania AC/DC dla Pracodawcy:

 • korzystanie z metody o wysokim stopniu rzetelności i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji lub weryfikacji kompetencji pracowników/kandydatów;
 • posiadanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy dotyczącej kompetencji pracowników i tym samym budowanie adekwatnych ścieżek sukcesji stanowisk w organizacji;
 • posiadanie wiedzy dotyczącej obszarów koniecznych do poprawy i tym samym budowanie adekwatnych planów szkoleniowych;
 • możliwość przeprowadzenia oceny wielu kompetencji u wielu osób w stosunkowo krótkim czasie;
 • tworzenie profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu;
 • możliwość wykorzystywania wiedzy pochodzącej z AC/DC przy ocenie pracowników, a także przy projektowaniu dostosowanych do potrzeb programów szkoleniowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy stabilnego, inwestującego, w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w projektach AC/DC dla Pracownika:

 • wykorzystanie szansy na rozwój lub awans w organizacji;
 • poznanie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy;
 • sprawdzian własnych umiejętności;
 • otrzymanie rekomendacji związanych z dalszym rozwojem zawodowym;
 • uczestniczenie w rzetelnej i obiektywnej metodzie weryfikacji posiadanych kompetencji.

 

W ramach usług diagnozy kompetencji Inwenta oferuje możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi on-line:

Jako dodatkowe narzędzie wspierające ocenę kompetencji Inwenta oferuje system Oceny 360° on-line.

 

Korzyści ze stosowania narzędzi online:

 • możliwość dokonania oceny wybranego obszaru dla dowolnie dużej grupy pracowników firmy lub kandydatów w krótkim czasie, bez względu na ich lokalizację geograficzną na świecie,
 • elastyczność i optymalizacja - możliwość wykonania badania przez uczestników w dogodnym dla nich momencie - nie kosztem realizacji obowiązków zawodowych,
 • niski koszt badania, związany z brakiem konieczności wynajmowania pomieszczeń na badanie, kosztów dojazdu i akomodacji uczestników np. z całej Polski lub z zagranicy,
 • otrzymanie wyników w formie raportów indywidualnych często już w momencie zakończenia badania,
 • możliwość szybkiego agregowania wyników grup dzięki raportom zbiorczym,
 • dostęp do cyfrowego zapisu przebiegu realizacji badania (np. czasu, kolejności realizacji poszczególnych zadań, ilości zmian i poprawek itp.),
 • klarowność i standaryzacja otrzymywanych raportów - wyników danego badania.

 

Celem stosowania tego typu narzędzi jest wykorzystanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii w procesach oceny umiejętności, kompetencji i predyspozycji pracowników firm oraz kandydatów. Tym samym dostarczamy naszym Klientom najlepszych jakościowo rozwiązań, pozwalających im na optymalizację kosztów, czasu oraz zasobów w procesach oceny.

 

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych usług

Wypełnij dane kontaktowe, a oddzwonimy lub odpiszemy.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Inwenty (newsletter), w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką HR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zasady przetwarzania danych można przeczytać pod adresem: (kliknij)

Zapisz się na newsletter Inwenty

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami, konferencjami i ofertami pracy.